nieuws

Bouwupdate 3 – start prefab

De start van 2018 is tevens de start voor de montage van de prefab onderdelen van de hoogbouw van kantoor West door Vrolijks Prefab Betonbouw.

Fotograaf: Marco Welker

Bouwupdate 2

Naast het grondwerk van de afgelopen weken, is nu voor het eerst progressie in de hoogte te zien.  De eerste wanden van de parkeergarage zijn gestort. Bovendien is het aantal torenkranen uitgebreid tot 4 stuks.

De eerste vloer van het gebouw is in aanbouw; Een groot gedeelte van de vloer van de parkeergarage is gestort. Deze zal gefaseerd worden uitgebreid.

Fotograaf: Hans Wilschut

Bouwupdate 1 – Fundering

Het heiwerk is tijdens de bouwvak doorgegaan, zodat overlast voor de naastgelegen scholen is geminimaliseerd. Daarnaast is tijdens het heien een bijna 4 meter hoge wand aan het Ganzehoefpad geplaatst om geluidsoverlast naar de omgeving te verminderen.


Ondertussen zitten de bijna 1000 heipalen in de grond en worden de contouren van het nieuwe kantoorgebouw aan de Frankemaheerd zichtbaar. Diverse grondwerkzaamheden vinden nu plaats en de fundering wordt gerealiseerd. Twee torenkranen zijn gerezen aan de horizon van Amsterdam Zuidoost om in de nabije toekomst de eerste prefab elementen te plaatsen.


Fotograaf: Hans Wilschut

Start Bouw

De bouw van de ontwikkeling Frankemaheerd te Amsterdam Zuidoost is per 5 juli 2017 officieel van start gegaan. Ditmaal geen traditionele eerste paal, maar geheel in het kader van duurzaamheid is een eerste boom geplant ter ere van de start van de bouw. De boom symboliseert het duurzame karakter van de ontwikkeling en is geplant door Burgemeester van der Laan, ING bestuursvoorzitter Ralph Hamers, CEO van OVG Real Estate Coen van Oostrom en Jason Blackmore van G&S Vastgoed. Na inspirerende toespraken van voorgenoemde aanwezigen is de start van de bouw feestelijk gevierd.

Sloop update Frankemaheerd

In april 2016 is gestart met de sloop van de bestaande panden op de Frankemaheerd locatie te Amsterdam Zuidoost. Begonnen is met de leegstaande panden met adres Frankemaheerd 4, 6, 8 en 12. Met behulp van meerdere kranen zijn deze drie panden ondertussen vrijwel geheel afgebroken.

Zowel Frankemaheerd 6, als Frankemaheerd 2 grenzen aan het fietspad Abcouderpad. Rond de jaarwisseling zal gestart worden met de sloop van Frankemaheerd 2. Tot die tijd zullen OBA en Imagine IC nog steeds op de oude locatie bereikbaar zijn. Om de veiligheid tijdens deze en toekomstige werkzaamheden in het gebied te kunnen waarborgen is dit fietspad tijdelijk afgesloten. Na het einde van de nieuwbouw wordt het fietspad met de originele route weer geopend.

De huidige parkeergarage wordt deels gebruikt voor de nieuwbouw en blijft daarom grotendeels intact. Om deze hergebruik mogelijk te maken is reeds gestart met voorbereidende werkzaamheden.

Uiteraard wordt in samenwerking met G&S Vastgoed en Beelen Sloopwerken geprobeerd overlast zoveel mogelijk te voorkomen, maar de werkzaamheden gaan echter niet geheel geluidloos of trillingloos. Wij proberen dit tot een minimum te beperken en hopen op uw begrip. Eventuele klachten ontvangen wij graag via communicatie@ovg.nl.