Duurzaamheid

“Om informatie over de milieuprestatie en de duurzaamheid van het gebouw inzichtelijk te maken, is er een ‘case-study’ opgesteld. Klik hier voor het inzien van deze casestudy.”
“Het nieuwe gebouw zal worden gecertificeerd volgens de ‘BREEAM’ richtlijn. BREEAM is een integrale beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen en te vergelijken. Deze certificeringsmethode is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskenmerk voor gebouwen ter wereld. Wilt u meer weten over BREEAM? Klik hier.”